Tân Việt cách mạng Đảng: Lịch sử hình thành, vai trò, ý nghĩa

Lịch sửTân Việt cách mạng Đảng: Lịch sử hình thành, vai trò, ý...

Ngày đăng:

0
(0)

Tân Việt cách mạng Đảng hay còn được gọi là Đảng Tân Việt với mục đích thành lập là đánh đổ đế quốc đem lại hòa bình cho đất nước. Hôm nay, hãy cùng Dinhnghia.com.vn tìm hiểu về Tân Việt cách mạng Đảng trong bài viết này nha.

Giới thiệu khái quát về tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng

Tân Việt cách mạng Đảng hay còn cái tên khác là Đảng Tân Việt là một chính Đảng tồn tại ở Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20. Đảng nêu rõ chủ trương của mình là “Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái”.

Đảng Tân Việt chính thức tan rã vào năm 1929 khi chia thành 2 đảng phái. Trong đó, một phái cùng xu hướng đã thành lập Liên đoàn Quốc gia, một phái chịu ảnh hưởng của tư tưởng cộng sản tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.

Tân Việt cách mạng Đảng hay còn cái tên khác là Đảng Tân Việt là một chính Đảng tồn tại ở Việt Nam
Tân Việt cách mạng Đảng hay còn cái tên khác là Đảng Tân Việt là một chính Đảng tồn tại ở Việt Nam

Khuynh hướng đấu tranh của Tân Việt cách mạng Đảng

Đảng Tân Việt là một đội ngũ cách mạng mới được thành lập vào tháng 7 – 1928 trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Sức hấp dẫn của lý luận cách mạng theo chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo ra tác động mạnh mẽ, thu hút nhiều đảng viên tiến bộ từ đảng Tân Việt.

Trong nội bộ của Tân Việt, một cuộc đấu tranh gay gắt đã nổi lên giữa hai phái tư tưởng: một là phái vô sản và một là phái tư sản. Phái vô sản đã giành chiến thắng, làm cho nhiều đảng viên chuyển hướng gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Họ chuẩn bị cho việc thành lập một Đảng mới, dựa theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin.

Họ chuẩn bị cho việc thành lập một Đảng mới, dựa theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin
Họ chuẩn bị cho việc thành lập một Đảng mới, dựa theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin

Lịch sử hình thành tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng

Vào 14 tháng 7 năm 1925, một số tù binh chính trị ở Trung kỳ như: Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên,… cùng với đó là giáo viên sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đã cho thành lập Hội Phục Việt sau đó Hội được đổi tên thành Hội Hưng Nam.

Đến năm 1926, Hội tiếp tục đổi tên thành Việt Nam Cách mệnh Đảng. Sau đó, vào tháng 7 năm 1927, Hội lại đổi thành Việt Nam Cách mệnh Đồng chí Hội. Cuối cùng ngày 14 tháng 7 năm 1928, Hội họp đại hội tại Huế quyết định lấy tên là Tân Việt Cách mệnh Đảng.

Hội có chủ trương “Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái” với lực lượng chủ yếu là các trí thức, thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Hội hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung kỳ.

Hội có chủ trương "Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái"
Hội có chủ trương “Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái”

Cách thức hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng

Tân Việt cách mạng Đảng vào thời kỳ đầu thế kỷ XX có chiến lược tổ chức linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa chuẩn bị tinh thần cách mạng và mở rộng lực lượng, nhằm lan tỏa tư tưởng cách mạng và đối phó với áp đặt của thực dân. Việc tổ chức lớp huấn luyện bí mật không chỉ tập trung vào giáo dục và khơi dậy tình yêu nước mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho phong trào cách mạng.

Đảng không ngừng tổ chức hoạt động giáo dục và huấn luyện Đảng viên, nhằm lan tỏa tư tưởng cách mạng trong cộng đồng và đào tạo lãnh đạo tài năng. Sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên, được thực hiện thông qua việc tận dụng môi trường giáo dục để đòi quyền tự do và dân chủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, nhiều đảng viên đã chuyển hướng gia nhập Hội. Năm 1929, sự phân hóa giữa tư sản và vô sản trong Đảng đã dẫn đến việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, đánh dấu một bước quan trọng đối với sự hiện diện mạnh mẽ của chủ nghĩa vô sản trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do Việt Nam.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, nhiều đảng viên đã chuyển hướng gia nhập Hội
Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, nhiều đảng viên đã chuyển hướng gia nhập Hội

Kết quả của Tân Việt cách mạng Đảng

Tân Việt cách mạng Đảng đã trải qua một giai đoạn hoạt động với sự chia rẽ sâu sắc bên trong tổ chức. Sự chia rẽ này bắt nguồn từ hai xu hướng chính: tư sản và vô sản giữa các thành viên trong Hội. Trước thách thức này, nhiều đảng viên đã quyết định rời bỏ Đảng Tân Việt để tham gia vào Đông Dương Cộng sản Đảng.

Những sự kiện này thực chất là biểu hiện của xu hướng phát triển tự nhiên trong phong trào cách mạng Việt Nam. Sự chia rẽ của Đảng Tân Việt không chỉ xảy ra ở nội bộ, mà còn phản ánh sự biến đổi lớn trong xã hội và ý thức của nhân dân Việt Nam thời kỳ lúc bấy giờ.

Mặc dù sự chia rẽ đã tách biệt Đảng, nhưng đồng thời, nó cũng thể hiện sự hòa nhập và đa dạng của quan điểm trong xã hội. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng là một ví dụ rõ ràng về việc sự khác biệt trong tư tưởng có thể dẫn đến sự hình thành của các cơ cấu mới, là dấu hiệu cho những biến đổi sắp tới trong phong trào cách mạng nước ta.

Do đó, kết quả của Đảng Tân Việt không chỉ là sự chia rẽ thành hai hướng tư tưởng riêng biệt, mà còn là một bước tiến trong quá trình chia rẽ và thay đổi tư tưởng cách mạng. Những sự kiện này đánh dấu sự lên ngôi của chủ nghĩa vô sản trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc hành trình đấu tranh cho độc lập và tự do của Việt Nam.

Tân Việt cách mạng Đảng đã trải qua một giai đoạn hoạt động với sự chia rẽ sâu sắc bên trong tổ chức
Tân Việt cách mạng Đảng đã trải qua một giai đoạn hoạt động với sự chia rẽ sâu sắc bên trong tổ chức

Những vai trò quan trọng của Tân Việt cách mạng Đảng

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời đã phản ánh rõ lòng yêu nước cùng nguyện vọng cứu nước của toàn thể dân tộc Việt Nam nhất là những tư tưởng chiến đấu vì đất nước của tầng lớp thanh niên, trí thức tiểu tư sản Việt Nam lúc bấy giờ. Đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng.

Đảng ra đời đã thúc đẩy phong trào yêu nước và dần chuyển hướng theo phong trào cách mạng thanh niên. Đó cũng xu thế chung của những phong trào trước đó. Tân Việt cách mạng Đảng cũng góp phần đánh bại chủ trương chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và đánh đổ đế quốc. Từ đó, Đảng giúp tăng thêm sức mạnh cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Đảng Tân Việt luôn coi trọng và quan tâm đến nhân dân – nguồn lực chính của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính điều đó đã tạo nên sự đoàn kết với đồng bào, dân tộc, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời đã phản ánh rõ lòng yêu nước cùng nguyện vọng cứu nước của toàn thể dân tộc Việt Nam
Tân Việt cách mạng Đảng ra đời đã phản ánh rõ lòng yêu nước cùng nguyện vọng cứu nước của toàn thể dân tộc Việt Nam

Những hạn chế của Tân Việt cách mạng Đảng

Tuy nhiên, Tân Việt cách mạng Đảng vẫn còn một số hạn chế như:

  • Khi Đảng Tân Việt mới được thành lập, chưa hình thành các tổ chức yêu nước và không có lập trường giai cấp cụ thể.
  • Tình trạng phân hóa nhanh chóng xuất hiện giữa hai giai cấp chính: Tư sản và vô sản.
  • Các đảng viên tiên tiến nhất trong Đảng bắt đầu chuẩn bị thành lập một đảng mới, theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
  • Tuy thời gian hoạt động của Đảng không kéo dài lâu và chưa đạt được nhiều thành quả cụ thể.
Các đảng viên tiên tiến nhất trong Đảng bắt đầu chuẩn bị thành lập một đảng mới, theo chủ nghĩa Mác-Lênin
Các đảng viên tiên tiến nhất trong Đảng bắt đầu chuẩn bị thành lập một đảng mới, theo chủ nghĩa Mác-Lênin

Xem thêm:

Bài viết vừa rối đã cung cấp cho bạn một số thông tin về Tân Việt cách mạng Đảng. Mong bài viết sẽ giúp ích cho bạn, hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo trên trang Dinhnghia.

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ?

Hãy chọn vào ngôi sao để đánh giá bài viết

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết

Hãy để lại bình luận

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Cách làm mứt dừa non thơm bùi, mềm dẻo với công thức chuẩn nhất đón Tết

Mứt dừa là loại mứt không thể thiếu trên...

Light novel là gì? Sự khác biệt giữa light novel và manga/anime

Light novel là một khái niệm quen thuộc với...

Cách quy đổi kg/m3 sang g/cm3, g/m3, mg/m3, oz/gal chi tiết

Kg/m3 cung cấp thông tin về khối lượng riêng...