Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản ở Việt Nam

Lịch sửPhong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản...

Ngày đăng:

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản đều đặt tình yêu nước là một giá trị quan trọng, tuy nhiên mỗi phong trào lại có một quan điểm và lý tưởng riêng biệt. Hãy cùng tìm hiểu về phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản dưới bài viết này ngay thôi!

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản

Sau khi cuộc Cách mạng tháng mười Nga thành công đã để lại những tác động mạnh mẽ đến các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, đặc biệt có ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam. Vào đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản nổ ra rất mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 1920 – 1930, các phong trào yêu nước, các cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp lớn nhỏ đều được bùng nổ tại Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau, tiêu biểu như: 

 • Mở đầu là phong trào dưới sự lãnh đạo của tầng lớp tư sản và địa chủ mang tên Phong trào quốc gia cải lương (1919 – 1924). Phong trào được diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn với mục đích đòi quyền tự do kinh tế và chống độc quyền kinh doanh. 
 • Năm 1923, dưới sự dẫn dắt của Bùi Quang Chiêu, Đảng Lập Hiến xuất hiện tại Sài Gòn với chủ trương tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên đưa ra một số khẩu hiệu đấu tranh, đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ đã đi vào con đường thoả hiệp bởi sự đàn áp của thực dân đồng thời nhân nhượng một số quyền lợi của thực dân Pháp.
 • Năm 1925 – 1926, phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới chính thức bùng nổ. Các tổ chức chính trị Việt Nam nghĩa đoàn, Phục Việt, Hưng Nam… được thành lập. Đồng thời, nhiều tờ báo như Cường học thư xã, Chuông rạn, Quan hải tùng thư, Người nhà quê,… được phát hành, khơi dậy tinh thần đấu tranh của các tầng lớp yêu nước.
 • Cũng trong giai đoạn này, có nhiều phong trào đấu tranh chính trị để lại những tiếng vang lớn như: phong trào đòi thả Phan Bội Châu (năm 1925), phong trào đòi thả Nguyễn An Ninh ( năm 1926), phong trào để tang Phan Châu Trinh (năm 1926).
 • Một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho khuynh hướng tư sản Việt Nam đó chính là Khởi nghĩa Yên Bái. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tổ chức được thành lập vào 25/12/1927 do lãnh tụ là Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu hay là Phạm Tuấn Tài. Tuy nhiên, Đảng hoạt động chủ yếu ở Bắc Kỳ và không có đường lối chính trị rõ ràng. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1940) là một cuộc nổi dậy bằng vũ trang diễn ra ở Yên Bái, được tổ chức và lãnh đạo bởi Việt Nam Quốc dân Đảng nhằm đánh chiếm một số tỉnh và thành phố tại miền Bắc. Mục đích của cuộc nổi dậy là lật đổ chính quyền thực dân Pháp, xây dựng Việt Nam chính thể cộng hòa. Tuy nhiên, khởi nghĩa đã thất bại, Đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng bị truy nã và giam cầm. Việt Nam Quốc dân Đảng chính thức tan rã.
Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản
Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản

Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản hay còn gọi là phong trào dân chủ đã gặp phải nhiều thách thức và thất bại trong quá trình hình thành và phát triển. Thất bại của phong trào này được khởi nguồn từ các nguyên do:

 • Các phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản đều diễn ra lẻ tẻ, tự phát, không thống nhất, chưa có đường lối cũng như chính sách và chiến lược rõ ràng, đúng đắn nên dễ dàng bị đàn áp.
 • Phong trào được diễn ra chủ yếu dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, tuy nhiên, lúc bấy giờ giai cấp chưa lớn mạnh, so với địch còn nhỏ bé và yếu đuối. Các phong trào nổ ra quá phụ thuộc vào người lãnh đạo, chưa thu hút được đông đảo người tham gia, sau khi người lãnh đạo bị bắt hoặc bị hy sinh thì các phong trào này đều bị thất bại. 

Trước sự thất bại của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản đã cho thấy rằng cách mạng Việt Nam thời bấy giờ đang đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước cũng như các giai cấp lãnh đạo.

Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Sự ra đời của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Cuối năm 1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) để tìm hiểu về tình hình hoạt động của những người yêu nước Việt nam sinh sống. Tại đây, Người tiếp xúc với các thanh niên trong tổ chức “Tâm tâm xã” từ đó lựa chọn một số thanh niên tích cực để tuyên truyền giác ngộ và thành lập Cộng sản đoàn. 

Tháng 2/1925, Người lựa chọn một số thanh niên tích cực, yêu nước thành lập tổ chức “Cộng sản đoàn”. Với nòng cốt là tổ chức “Cộng sản đoàn”, 06/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Ngay từ khi ra đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”, đưa các thành viên tham gia vào các nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, đồn điền để tuyên truyền và vận động cách mạng. Với những hoạt động tích cực sau khi thành lập, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, luận giải phóng dân tộc và tổ chức, vận động nhân dân đấu tranh đã dấy lên một phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân. 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới thành lập
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới thành lập

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Giai đoạn tự phát (trước năm 1925)

Trước những năm 1925, do chưa có chủ trương và đường lối cách mạng đúng đắn, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản thường có quy mô nhỏ hẹp do sự yếu thế của giai cấp công nhân. 

Ở giai đoạn này, phong trào công nhân vẫn còn nhiều hạn chế do quy mô nhỏ hẹp trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền. Mục đích chủ yếu của tầng lớp này chính là tập trung vào kinh tế và hầu hết các phong trào đều diễn ra tự phát.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son vào tháng 08/1925 bùng nổ có nhà lãnh đạo và được tổ chức chặt chẽ. Đây là cuộc khởi nghĩa duy nhất có đường lối rõ ràng trong giai đoạn này, đánh dấu một bước ngoặt lớn của phong trào công nhân Việt Nam.

Giai đoạn tự giác (sau 1925)

Từ năm 1925 trở đi, nhờ vào những điều kiện thuận lợi, phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào công nhân nói riêng đã được thúc đẩy một cách nhanh chóng. 

Từ sau sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (06/1925), lý luận cách mạng Chủ nghĩa Mác-Lênin đã được truyền bá rộng rãi ở nước ta, làm nền tảng cho các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản bùng nổ, tiêu biểu là: 

 • Trong năm 1926, hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra mạnh mẽ như: cuộc bãi công của công nhân ở nhà máy sợi Nam Định, xi măng Hải Phòng ,… đặc biệt là hai cuộc đấu tranh với quy mô lớn như các đồn điền Cam Tiêm, Phú Riềng ở phía Nam. 
 • Năm 1927, 27 cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân được bùng nổ, phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản nở rộ khắp cả nước. 
 • Năm 1928-1929, với hơn 40 cuộc đấu tranh có quy mô và chất lượng đã đem đến một kết quả là ba tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt nam ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (07/1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9/1929). Đây chính là giai đoạn đỉnh cao của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 
 • Hình thức đấu tranh ở giai đoạn này chủ yếu là bãi công, mục đích đấu tranh về cả kinh tế và chính trị với quy mô rộng khắp cả nước, có sự lãnh đạo và đoàn kết của quần chúng nhân dân.
Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng vô sản
Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng vô sản

Xem thêm:

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản đã đóng góp to lớn cho sự ra đời và phát triển của Cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam theo con đường khoa học, chính nghĩa và thành công. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và đừng quên theo dõi những bài viết khác tại DINHNGHIA.COM.VN nhé!

Xem nhiều

Bài tin liên quan

BTU là gì? Chỉ số BTU trên máy lạnh có ý nghĩa gì? Cách tính BTU

Khi mua điều hòa, bạn có thể thường xuyên...

Tài nguyên biển là gì? Đặc điểm nguồn tài nguyên biển Việt Nam

Tài nguyên biển là khái niệm vô cùng quen...

Mật mía là gì? Có tác dụng gì? Mua ở đâu, để được bao lâu?

Mật mía là một trong những loại nguyên liệu...

Leak là gì? Ý nghĩa của từ leak trong các lĩnh vực

Nếu bạn thường lướt web, mạng xã hội hoặc...