Diện tích hình tròn và công thức tính diện tích hình tròn

Hình tròn là một loại hình thường được bắt gặp trong cuộc sống. Vậy bạn đã biết cách tính diện tích hình tròn chưa? Hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng bình phương bán kính hình tròn nhân với Pi

(S = pi r^{2}) hoặc (S = frac{pi d^{2}}{4})

Với r là bán kính của đường tròn

d là đường kính của đường tròn ( d=2r)

pi =(pi)= 3,14

S là diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn
Công thức tính diện tích hình tròn

Các dạng bài tập về diện tích hình tròn

Tính diện tích khi biết bán kính

Ví dụ 1: Tìm diện tích của hình tròn có bán kính r=2 cm

Áp dụng công thức (S = pi r^{2})

Thay r= 2 vào ta được (S = 2^{2}.3,14 = 12,56) ((cm^{2}))

Ví dụ 2: Tìm diện tích của hình tròn có đường kính d = 1,2 cm

Áp dụng công thức (S = frac{pi d^{2}}{4})

Thay d = 1,2 vào ta được (S = frac{3,14.1,2^{2}}{4} = 1,13) ((cm^{2}))

Tính diện tích khi biết đường kính

Ta tính diện tích theo phương pháp như sau: Tính bán kính qua công thức: r = d : 2. Từ đó, ta tính được diện tích theo công thức sau: S = r x r x 3,14.

Tính diện tích khi biết chu vi

Chu vi hình tròn được tính theo công thức (C = dpi = 2rpi)

(Rightarrow r = frac{C}{2pi })

Tìm được bán kính r, dựa theo công thức ta sẽ tính được diện tích

(S = pi r^{2} = pi left ( frac{C}{2pi } right )^{2} = frac{C^{2}}{4pi }) (1)

Ví dụ 3: Tính diện tích của hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm

Thay C = 6,28 vào công thức (1) ta được:

(S = frac{C^{2}}{4pi } = frac{6,28^{2}}{4.3,14} = 3,14) ((cm^{2}))

Tính bán kính khi biết diện tích

Ta tính theo cách sau: Qua công thức tính diện tích S = r x r x 3,14. Từ đây ta có thể tính được bán kính theo công thức r x r = S : 3,14. Từ đó, ta lập luận để tìm được bán kính r.

Trên đây là bài viết về hình tròn và các dạng bài luyện tập cách tính diện tích hình tròn trong chương trình toán học của DINHNGHIA.COM.VN. Nếu có góp ý, băn khoăn hay thắc mắc gì các bạn để lại bình luận bên dưới nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *