Chuyên đề Bài toán hiệu tỉ: Tổng hợp lý thuyết và Cách giải

Toán họcChuyên đề Bài toán hiệu tỉ: Tổng hợp lý thuyết và Cách...

Ngày đăng:

0
(0)

Bài toán hiệu tỉ là một dạng toán thường gặp trong chương trình Toán lớp 4, lớp 5. Vậy bài toán hiệu tỉ là gì? Có những dạng bài toán hiệu tỉ số nào? Phương pháp giải các bài toán về tổng tỉ hiệu tỉ như nào? Trong bài viết dưới đây, DINHNGHIA.COM.VN sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức về chủ đề trên nhé!

Bài toán về hiệu tỉ tổng tỉ là gì ?

Tổng là kết quả của phép cộng. Ví dụ 3+4=7

Hiệu là kết quả của phép trừ. Ví dụ 8−3=5

Tỉ là kết quả của phép chia, xem số này lớn gấp số kia bao nhiêu lần hay bằng bao nhiêu phần số kia. Ví dụ 35

Bài toán về hiệu tỉ tổng tỉ là gì ?
Bài toán về hiệu tỉ tổng tỉ là gì ?

Kết luận về bài toán tổng tỉ hiệu tỉ

Bài toán dạng tổng tỉ là cho biết tổng và tỉ số của hai số và yêu cầu tìm hai số đó

Bài toán hiệu tỉ là cho biết hiệu và tỉ số của hai số và yêu cầu tìm hai số đó.

Phương pháp giải bài toán hiệu tỉ lớp 4

Cách giải chung bài toán dạng hiệu tỉ

Để giải bài toán hiệu tỉ thì ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1 : Dựa vào tỉ số lập sơ đồ các phần bằng nhau

Bước 2: Xác định hiệu số phần rồi dựa vào hiệu để tính giá trị 1 phần bằng bao nhiêu đơn vị

Bước 3: Xác định số lớn và số bé:

 • Số lớn = số phần số lớn × giá trị một phần
 • Số bé = số phần số bé × giá trị một phần

Một số trường hợp đặc biệt khác

Nhiều trường hợp khi đề bài không cho các dữ kiện đầy đủ về hiệu và tỉ số, mà có thể cho dữ kiện như sau:

 • TH1: Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không có biết hiệu số)
 • TH2: Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, không cho biết tỉ số)
 • TH3: Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban đầu
Phương pháp giải bài toán hiệu tỉ lớp 4
Phương pháp giải bài toán hiệu tỉ lớp 4

Phương pháp: Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Ví dụ:

An có nhiều hơn Huy 3 quyển vở. Biết rằng số vở của Huy bằng 45 số vở của An. Tính số vở của mỗi bạn ?

Cách giải:

Vì số vở của Huy bằng 45 số vở của An nên ta có sơ đồ:

 • Hiệu số phần bằng nhau là:
 • 5−4=1 (phần)
 • Giá trị của mỗi phần là:
 • 3:1=3 (quyển )
 • Vậy số vở của An là :
 • 4×3=12 (quyển )
 • Số vở của Huy là :
 • 5×3=15 (quyển )

Đáp số : An có 12 quyển vở. Huy có 15 quyển vở.

Các bài toán hiệu tỉ lớp 5 nâng cao

Trong một số bài toán, hiệu số hoặc tỉ số không được cho trước. Chúng ta cần phải đi tìm hiệu số hoặc tỉ số trước rồi tiếp tục làm theo các bước như trên

Chú ý: Trong bài toán về tuổi thì chúng ta cần quy tuổi về cùng một thời điểm rồi tính toán

Dạng bài tỉ số bị ẩn

Dạng bài này chúng ta sử dụng tính chất sau đây:

Nếu gấp số thứ nhất lên a lần sẽ bằng gấp số thứ hai lên b lần thì ta coi số thứ nhất là b phần, số thứ hai sẽ là a phần hay nói cách khác, tỉ số của hai số là ab

Ví dụ:

Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 24 lít dầu. Biết rằng 5 lần số dầu thùng thứ nhất thì bằng 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tìm số dầu trong mỗi thùng (đơn vị lít)

Cách giải

Vì 5 lần số dầu thùng thứ nhất bằng 3 lần số dầu thùng thứ hai nên ta coi số dầu thùng thứ nhất là 3 phần thì số dầu thùng thứ hai sẽ là:

5×3:3=5 (phần )

Vậy ta có sơ đồ sau:

 • Hiệu số phần bằng nhau là:
 • 5−3=2 (phần )
 • Giá trị mỗi phần là:
 • 24:2=12 (lít )
 • Vậy số dầu thùng thứ nhất là:
 • 12×3=36 (lít )
 • Số dầu thùng thứ hai là:
 • 12×5=60 (lít )
 • Đáp số : Thùng thứ nhất có 36 lít dầu, thùng thứ hai có 60 lít dầu.
Các bài toán hiệu tỉ lớp 5 nâng cao
Các bài toán hiệu tỉ lớp 5 nâng cao

Dạng bài hiệu số bị ẩn

Dạng bài này chúng ta sử dụng hai tính chất sau đây :

Nếu thêm (hoặc bớt) ở số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu sẽ tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu đơn vị.

Nếu thêm (hoặc bớt) ở số trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu đơn vị.

Ví dụ:

Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 34 số thứ hai và nếu thêm vào số bé 3 đơn vị và bớt đi ở số lớn 2 đơn vị thì số lớn còn hơn số bé 1 đơn vị?.

Cách giải:

 • Ta coi số lớn là số bị trừ và số bé là số trừ. Do đó:
 • Nếu thêm vào số bé 3 đơn vị thì hiệu hai số sẽ giảm đi 3 đơn vị
 • Nếu bớt ở số lớn 2 đơn vị thì hiệu hai số sẽ giảm đi 2 đơn vị
 • Vậy tất cả hiệu hai số sẽ giảm đi:
 • 3+2=5 ( đơn vị )
 • Vì bớt đi 5 đơn vị mà hiệu hai số còn 1 đơn vị nên ban đầu hiệu hai số là :
 • 1+5=6 (đơn vị )
 • Vậy ta có sơ đồ sau:
 • sơ đồ bài toán hiệu tỉ
 • Hiệu số phần bằng nhau là :
 • 4−3=1 ( phần )
 • Giá trị của một phần là :
 • 6:1=6 (đơn vị )
 • Vậy số bé là :
 • 6×3=18
 • Số lớn là :
 • 6×4=24
 • Đáp số : Số bé là 18 , số lớn là 24

Phương pháp giải bài toán tổng tỉ

Nhìn chung cách giải bài toán tổng tỉ cũng giống phương pháp giải bài toán hiệu tỉ chỉ khác thay vì tính hiệu số phần bằng nhau thì chúng ta tính tổng số phần bằng nhau

 • Bước 1: Dựa vào tỉ số lập sơ đồ các phần bằng nhau
 • Bước 2: Xác định tổng số phần rồi dựa vào tổng để tính giá trị 1 phần bằng bao nhiêu đơn vị
 • Bước 3: Xác định số lớn và số bé:

Số lớn = số phần số lớn × giá trị một phần

Số bé = số phần số bé × giá trị một phần

Ví dụ:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 200m. Biết rằng nếu gấp chiều dài lên 2 lần và gấp chiều rộng lên 3 lần thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất?.

Cách giải:

Hình vuông là hình có chiều dài bằng chiều rộng.

Do đó nếu gấp chiều dài lên 2 lần và gấp chiều rộng lên 3 lần thì chiều dài = chiều rộng

Suy ra ta coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng là 2 phần

Vì chiều dài + chiều rộng = nửa chu vi nên

chiều dài + chiều rộng =200:2=100 (m)

Ta có sơ đồ sau:

 • Tổng số phần bằng nhau là :
 • 2+3=5 ( phần )
 • Giá trị của một phần là :
 • 100:5=20 (m)
 • Vậy độ dài chiều dài là :
 • 20×3=60 (m)
 • Độ dài chiều rộng là :
 • 20times2=40 (m)
 • Đáp số: Chiều dài 60m , chiều rộng 40m
Phương pháp giải bài toán tổng tỉ
Phương pháp giải bài toán tổng tỉ

Những bài toán tổng tỉ hiệu tỉ lớp 4

Sau đây là một số bài toán hiệu tỉ và tổng tỉ để các bạn rèn luyện :

Bài 1:

Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Biết 2 năm trước tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ sau 2 năm nữa.

Đáp số : 36 tuổi

Bài 2:

Tuấn đi mua bút và vở. Biết rằng số bút nhiều hơn số vở là 4 và 15 số bút thì bằng 13 số vở. Tính tổng số bút và vở Tuấn đã mua

Đáp số: 16 cái bút và vở

Bài 3:

Tìm hai số biết rằng trung bình cộng hai số là 12 và số lớn gấp 3 lần số bé

Đáp số : Số lớn 18 , số bé 6

Bài 4:

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó chữ số 9 thì được số mới hơn số cũ là 105 đơn vị

Đáp số: 24

Bài 5:

Trâu và Ngựa cùng chở hàng. Ngựa nói: “Nếu anh chở giúp tôi 4 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau”. Trâu nói lại với Ngựa: “Còn nếu anh chở giúp tôi 4 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi”. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng?

Đáp số : Ngựa 16 bao , Trâu 8 bao

Những bài toán tổng tỉ hiệu tỉ lớp 4
Những bài toán tổng tỉ hiệu tỉ lớp 4

Xem thêm:

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp lý thuyết về bài toán hiệu tỉ cũng như phương pháp giải các bài toán tổng tỉ hiệu tỉ. Hy vọng những kiến thức trong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu về bài toán hiệu tỉ . Chúc bạn luôn học tốt!

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ?

Hãy chọn vào ngôi sao để đánh giá bài viết

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết

Hãy để lại bình luận

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Trôn Việt Nam là gì? Vì sao hot rần rần trên TikTok, Facebook?

Những ngày gần đây, giới trẻ bỗng rần rần...

IRR là gì? Công thức tính, ý nghĩa, mối liên hệ giữa IRR và NPV

IRR được biết là tỷ suất lợi nhuận nội...

Status là gì? Cách đăng Status lên Facebook, Zalo nhanh, đơn giản nhất

Mạng xã hội dần trở nên phổ biến với...

Cách làm mứt dừa non thơm bùi, mềm dẻo với công thức chuẩn nhất đón Tết

Mứt dừa là loại mứt không thể thiếu trên...