1 thiên niên kỷ có bao nhiêu thập kỷ, thế kỷ, năm, tháng, giờ, phút, giây?

Ngày đăng:

Người ta hay nói đời người là hữu hạn trong khi thời gian vẫn không ngừng chảy trôi. Vậy bạn có biết thiên niên kỷ là gì không, một thiên niên kỷ sẽ bằng bao nhiêu năm và bao nhiêu thế kỷ. Cùng DINHNGHIA.COM.VN khám phá qua bài viết này nhé!

Lưu ý: Các công thức dưới đây được tính theo trường hợp một thiên niên kỷ có 250 năm nhuận và 750 năm không nhuận.

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thế kỷ

Thiên niên kỷ là một đơn vị thời gian có độ dài là 1,000 năm, còn Thế kỷ là đơn vị thời gian có độ dài là 100 năm. Vậy có thể suy ra 1 thiên niên kỷ sẽ bằng 10 thế kỷ.

 • Số thế kỷ trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 10
 • Ví dụ: 5 thiên niên kỷ = 5 x 10 = 50 thế kỷ.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thế kỷ
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thế kỷ

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thập kỷ

Một thập kỷ là 10 năm, 1 thế kỷ là 10 thập kỷ. Vậy 1 thiên niên kỷ là 100 thập kỷ.

 • Số thập kỷ trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 100
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 100 = 800 thập kỷ.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thập kỷ
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu thập kỷ

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu năm

Một thế kỷ là 100 năm và 1 thiên niên kỷ bằng 10 thế kỷ. Vậy ta có thể suy ra 1 thiên niên kỷ = 10 x 100 = 1,000 năm.

 • Số năm trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 1,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 1,000 = 8,000 năm.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu năm
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu năm

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu quý

Quý là một đơn vị thời gian tương ứng với 3 tháng liên tiếp trong một năm. Một năm có 12 tháng tương đương với 4 quý sau:

 • Quý 1: tháng 1 đến tháng 3.
 • Quý 2: tháng 4 đến tháng 6.
 • Quý 3: tháng 7 đến tháng 9.
 • Quý 4: tháng 10 đến tháng 12.

Một thiên niên kỷ bao gồm 1,000 năm. Vậy nên 1 thiên niên kỷ = 4 x 1,000 = 4,000 quý.

 • Số quý trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 4,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 4,000 = 32,000 quý.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu quý
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu quý

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tháng

Trong 1 năm sẽ có tất cả 12 tháng và 1 thiên niên kỷ tương ứng với 1,000 năm. Vậy 1 thiên niên kỷ bằng 12,000 tháng.

 • Số thập kỷ trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 12,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 12,000 = 96,000 tháng.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tháng
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tháng

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tuần

1 tuần có 7 ngày. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 52 tuần lẻ 1 ngày. Vậy 750 năm thường sẽ có 39,000 tuần lẻ 750 ngày.
 • Năm nhuận có 52 tuần lẻ 2 ngày. Vậy 250 năm nhuận sẽ có 13,000 ngày lẻ 500 ngày.

Một thiên niên kỷ = 39,000 + 13,000 + (750+500)/7 ≈ 52,178. Vậy 1 thiên niên kỷ có khoảng 52,178 tuần. 

 • Số tuần trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 52,178
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 52,178 = 417,424 tuần.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tháng
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu tháng

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu ngày

 • Năm không nhuận có 365 ngày một năm. Vậy số ngày trong 750 năm là 273,750 ngày.
 • Năm nhuận có 366 ngày một năm. Vậy số ngày trong 250 năm nhuận là 91,500 ngày.

Một thiên niên kỷ = 273,750 + 91,500 = 365,250. Vậy 1 thiên niên kỷ có 365,250 ngày.

 • Số ngày trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 365,250
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 365,250 = 2,922,000 ngày.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu ngày
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu ngày

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giờ

Một ngày sẽ có 24 giờ, vậy 1 thiên niên kỷ = 365,250 x 24 = 8,766,000 giờ. 

 • Số giờ trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 8,766,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 8,766,000 = 70,128,000 giờ.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giờ
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giờ

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu phút

Một giờ có 60 phút, do đó 1 thiên niên kỷ = 8,766,000 x 60 = 525,960,000 phút.

 • Số phút trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 525,960,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 525,960,000 = 4,207,680,000 phút
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu phút
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu phút

Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giây

Một phút bao gồm 60 giây. Vậy ta có thể suy ra nên 1 thiên niên kỷ = 525,960,000 x 60 = 31,557,600,000 giây.

 • Số giây trong N thiên niên kỷ = N thiên niên kỷ x 31,557,600,000
 • Ví dụ: 8 thiên niên kỷ = 8 x 31,557,600,000 = 252,460,800,000 giây.
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giây
Một thiên niên kỷ có bao nhiêu giây

Xem thêm:

Trên đây là bài viết giải thích một thiên niên kỷ là bao nhiêu năm, quý, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Đường nho là gì? Đường nho mua ở đâu? Có bao nhiêu loại?

Đường nho là chất tạo ngọt có nguồn gốc...

Bột phô mai là gì? Dinh dưỡng và cách làm bột phô mai đơn giản

Bột phô mai là gia vị thường xuất hiện...