Ước và bội của một số tự nhiên là gì? Ước chung lớn nhất, Bội chung nhỏ nhất là gì?

Toán họcƯớc và bội của một số tự nhiên là gì? Ước chung...

Ngày đăng:

Định nghĩa ước là gì? Bội là gì? Khái niệm ước chung lớn nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất như nào? Một số ví dụ điển hình và các dạng bài tập ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất?… Hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề ước chung lớn nhất là gì cùng một số nội dung liên quan qua bài viết dưới đây nhé!.

Lý thuyết ước và bội là gì?

Trước khi tìm hiểu ước chung lớn nhất là gì, bội chung nhỏ nhất là gì, ta cần nắm được khái niệm ước số là gì hay bội số là gì.

Định nghĩa ước và bội là gì?

Ví dụ dễ hiểu để minh họa khái niệm ước số và bội số như sau: số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a

Kí hiệu: Ư(a): tập hợp các ước của a

B(a): tập hợp các bội của a

Ví dụ: Ước của 6 là các số 1, 2, 3, 6

Bội của 5 là các số 5, 10, 15,…

Cách tìm ước và bội như nào?

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt cho 1, 2, 3, …

Ta có thể tìm các ước của một số a (a > 1) bằng cách lần lượt chia số a cho số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Lý thuyết ước và bội là gì?
Lý thuyết ước và bội là gì?

Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất

Ước chung lớn nhất là gì?

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước chung của các số đó.

Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
 • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
 • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm.

***Lưu ý:

Hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ƯCLN của hai số bằng 1.

Cách tìm Ước chung thông qua tìm ước chung lớn nhất.

Ước chung lớn nhất là gì?
Ước chung lớn nhất là gì?

Bội chung nhỏ nhất là gì?

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

 • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
 • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng
 • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

***Lưu ý:

Nếu hai số a, b là hai số nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất chính là tích của a.b

Nếu a là bội của b thì a cũng chính là bội chung nhỏ nhất của hai số a, b.

Bội chung nhỏ nhất là gì?
Bội chung nhỏ nhất là gì?

Một số dạng toán về ƯCLN và BCNN

Để giải các dạng toán này, phương pháp chung như sau:

 • Từ định nghĩa ước chung lớn nhất, muốn biểu diễn hai số phải tìm, ta cần liên hệ với các yếu tố đã cho để tìm hai số.
 • Trong một số trường hợp, ta có thể dùng mối quan hệ đặc biệt giữa ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất với tích của hai số nguyên dương a, b. Cụ thể: ab = (a, b).[a, b], trong đó (a, b) là ƯCLN và [a, b] là BCNN của a và b. Cách chứng minh hệ thức này sẽ như sau:
  • Từ định nghĩa về ƯCLN, ta gọi d = (a, b) => a = md; b = nd với m, n thuộc Z+; (m, n) = 1 (*)
  • Từ (*) => ab = mnd2; [a, b] = mnd
  • => (a, b).[a, b] = d.(mnd) = mnd2 = ab
  • => ab = (a, b).[a, b] . (**)

Bài tập Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất

Từ các định nghĩa ước chung lớn nhất là gì hay thế nào là bội chung nhỏ nhất, dưới đây là một số bài tập về ước và bội điển hình và cơ bản.

Ví dụ 1: Tìm ƯCLN của:

a) 40 và 60

b) 24, 84, 180

Cách giải

a) 40 và 60

Ta có: (40=2 mũ 3 nhân 5); (60=2 mũ 2 nhân 3 nhân 5)

Vậy (UCLN(40,60)=2 mũ 2 nhân 5=20)

b) 24,84,180

Ta có: (24=2 mũ 3 nhân 3); (84=2 mũ 2 nhân 3 nhân 7); (180= 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5)

Vậy (UCLN(24,84,180)=2 mũ 2 nhân 3=12)

Ví dụ 2: Tìm BCNN của:

a) 84 và 108

b) 24, 40, 168

Cách giải

a) 84 và 108

Ta có: (84=2 mũ 2 nhân 3 nhân 7); (108=2 mũ 2 nhân 3 mũ 3)

Vậy (BCNN(84,108)=2 mũ 2 nhân 3 mũ 3 nhân 7=756)

d) 24, 40, 168

Ta có: (24=2 mũ 3 nhân 3); (40=2 mũ 3 nhân 5); (168=2 mũ 3 nhân 3 nhân 7)

Vậy (BCNN(24,40,168)=2 mũ nhân 3 nhân 5 nhân 7=840)

Xem thêm:

Trên đây là bài tổng hợp kiến thức về ước và bội của số tự nhiên cũng như nội dung về ước chung nhỏ nhất là gì. Nếu có băn khoăn, thắc mắc hay góp ý xây dựng bài viết ước chung nhỏ nhất là gì, các bạn để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, đừng quên chia sẻ nếu thấy hay nhé <3

Xem nhiều

Bài tin liên quan

1 Wh bằng bao nhiêu J, kJ, cal, eV, BTU? Cách đổi đơn vị Wh

Khi sử dụng các thiết bị điện, bạn sẽ...

Mét vuông đổi ra mét bằng bao nhiêu? Có đổi được không?

Đơn vị mét vuông chắc hẳn đã quen thuộc...

1cm³ bằng bao nhiêu m³, mm³, lit, gal? Cách quy đổi chi tiết

Khi nói về xe ta hay nói về xe...

Cậu Be là ai? Gia thế và những điều cậu Be thích làm

Nếu các bạn là một người thường xuyên lướt...