Sự điện li là gì? Cách phân loại và Bài tập về chất điện li

Ngày đăng:

Khái niệm sự điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Các dạng bài tập về sự điện li? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của DINHNGHIA.COM.VN nhé!

Sự điện li là gì?

Thí nghiệm

Kiểm tra tính dẫn điện của một số hóa chất là NaCl khan, NaOH khan, dung dịch sacarozơ, ancol etylic, nước cất và dung dịch natri clorua.

 • Hiện tượng: Dd NaCl, HCl, NaOH, … làm đèn sáng. Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm đèn phát sáng
 • Giải thích: Cho dụng cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng các chất khác nhau. Bóng đèn phát sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó có tính dẫn điện.
 • Kết luận: Dung dịch Axit, bazơ và muối đều dẫn điện.
Thí nghiệm sự điện li
Thí nghiệm sự điện li

Định nghĩa

 • Chất dẫn điện: là các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.
 • Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất,…
 • Sự điện li: Đây là quá trình phân ly các chất trong nước ra ion
 • Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li thành cac ion => Như vậy axit, bazơ, muối là các chất điện li.

Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước

 • Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion làm cho dung dịch của chúng dẫn điện.
 • Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là sự điện li.
 • Những chất tan trong nước (H2O) phân li thành các ion gọi là chất điện li.
 • Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li:
  • (NaCl rightarrow Na^{+} + Cl^{-})
  • (HCl rightarrow H^{+} + Cl^{-})
  • (NaOH rightarrow Na^{+} + OH^{-})

Phân loại các chất điện li

Chất điện li mạnh

 • Chất điện li mạnh là gì? Đây là các chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra ion.
 • Các chất điện li mạnh:
  • Axit mạnh ((HCl, H_{2}SO_{4},HNO_{3},…))
  • Bazơ mạnh ((NaOH, KOH, Ba(OH)_{2},…))
  • Hầu hết các muối
 • Phương trình điện li:
  • Với axit: (HCl rightarrow H^{+} + Cl^{-})
  • Với bazơ (NaOH rightarrow Na^{+} + OH^{-})
  • Với muối (Na_{2}SO_{4} rightarrow Na^{+} + SO_{4}^{2-})

Chất điện li yếu

 • Chất điện li yếu là gì? Đây là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
 • Chất điện li yếu:
  • Axit yếu ((H_{2}S, CH_{3}COOH, HF,…))
  • Bazơ yếu ((Mg(OH)_{2},…))
  • Muối (HgCl_{2}, Hg(CN)_{2},…)
 • Phương trình chất điện li:
  • (CH_{3}COOH rightleftharpoons CH_{3}COO^{-} + H^{+})
  • Ví dụ trong dung dịch (CH_{3}COOH) cứ 100 phân tử hòa tan thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Chất không điện li

 • Là các chất như (C_{6}H_{12}O_{6}, C_{12}H_{22}O_{11}, C_{6}H_{6}, C_{2}H_{5}OH,…)
 • Lưu ý: Các chất (AgCl, BaSO_{4}, Fe(OH)_{2},…) thường được được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng chất rất nhỏ, phần bị hòa tan có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào chất điện li.

Các dạng bài tập liên quan đến sự điện li

Ví dụ 1: Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: (HNO_{3},Mg(OH)_{2}, Ba(OH)_{2}, HCl, H_{2}SO_{4}, H_{2}S)

Cách giải

 • Các chất điện li mạnh là: (HNO_{3}, Ba(OH)_{2}, HCl, H_{2}SO_{4})

Phương trình điện li:

(HNO_{3} rightarrow H^{+} + NO_{3}^{-})

(Ba(OH)_{2} rightarrow Ba^{2+} + 2OH^{-})

(HCl rightarrow H^{+} + Cl^{-})

(H_{2}SO_{4} rightarrow 2H^{+} + SO_{4}^{2-})

 • Chất điện li yếu là (Mg(OH)_{2}, H_{2}S)

Phương trình điện li:

(Mg(OH)_{2}) là bazơ ở dạng kết tủa phân li yếu

(Mg(OH)_{2} rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^{-})

(H_{2}S) là axit yếu nên phân li cũng yếu theo 2 nấc như sau:

(H_{2}S rightleftharpoons H^{+} + HS^{-})

(HS^{-} rightleftharpoons H^{+} + S^{2-})

Ví dụ 2: Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau:

 1. Dung dịch (NaOH, 0,1M)
 2. Dung dịch (BaOH_{2}, 0,1M)

Cách giải

1. Phương trình điện li:

(NaOH rightarrow Na^{+} + OH^{-})

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Na^{+} = OH^{-} = C_{M}, NaOH = 0,1 , (mol))

2. Phương trình điện li:

(Ba(OH)_{2} rightarrow Ba^{2+} + 2OH^{-})

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Ba^{2+} = frac{1}{2} OH^{-} = C_{M}{Ba(OH)_{2}} = 0,1 , (mol))

Vậy nồng độ ion của (Ba^{2+} = 0,1M;, OH^{-} = 0,2M)

Xem thêm:

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp những thông tin về khái niệm sự điện li là gì, thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu cũng như các dạng bài tập về sự điện li. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Bột phô mai là gì? Dinh dưỡng và cách làm bột phô mai đơn giản

Bột phô mai là gia vị thường xuất hiện...

Thiết bị nhà thông minh smarthome là gì? Xu hướng của tương lai

Thiết bị nhà thông minh smarthome đang là một...