Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục tiêu hoạt động

Lịch sửĐông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục...

Ngày đăng:

0
(0)

Giai đoạn thập niên 30 của thế kỷ trước, đất nước ta vẫn đang trong giai đoạn đấu tranh cam go để giành lại độc lập dân tộc. Đứng trước mối nguy của đất nước, các đồng chí cộng sản đã cùng nhau chung sức để thành lập nên tổ chức cách mạng Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn. Trong bài viết này, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu rõ hơn về tổ chức này nhé!

Hoàn cảnh ra đời Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cùng với Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng là ba đảng lớn được hình thành vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước. Thời điểm ba tổ chức thành lập và cùng hoạt động lãnh đạo và dẫn đường cho cuộc cách mạng chống thực dân xâm lực phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn với tiền thân là tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập từ năm 1925. Hoạt động của Đảng huy động và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân dựa vào chủ nghĩa của Mác LêNin đấu tranh giành quyền lợi cho nhân dân và âm thầm xây dựng lực lượng chống quân xâm lược.

Sau thời gian dài hoạt động, nội bộ tổ chức đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau với lý tưởng riêng nên đang nung nấu chờ thay đổi. Một bộ phận sau đó đã chuyển hẳn sang hoạt động bên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, có đồng chí Trần Phú. Số thành viên còn lại tìm cách để biến tổ chức Tân Việt này thành một tổ chức cộng sản.

Hoàn cảnh ra đời Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn
Hoàn cảnh ra đời Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

Trong lúc đó thì nguyên đồng chí Tổng bí thư Tân Việt là Duy Anh lại muốn thành lập Liên Hiệp Quốc Dân. Điều này khiến cho nội bộ của đảng Tân Việt bị lủng củng, tranh cãi và có xu hướng sẽ bị chia rẽ. Phần đông các thành viên đều ủng hộ việc chuyển đảng sang đảng cộng sản đúng nghĩa.

Khi đó, đồng chí Đào Duy Anh lại có chủ trương muốn thành lập nên Liên hiệp Quốc dân. Nội bộ của đảng Tân Việt bị chia rẽ rõ rệt giữa ý muốn lập Liên hiệp Quốc dân và chuyển thành tổ chức cộng sản.

Qua nhiều ngày tháng nung nấu cuối cùng các ủy viên trung ương đảng Tân Việt đã quyết định sẽ thực hiện việc chuyển đổi đảng cộng sản. Hội nghị bao gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đình Đoàn, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Văn Tạo, Tú Kiên, Ngô Đức Đệ,…

Sau nhiều cuộc họp cuối cùng các đồng chí đã đi đến thống nhất thành lập đảng cộng sản từ Tân Việt. Vào tháng 9/1929, các đồng chí đại biểu của Tân Việt đã ra thông báo chính thức ra đời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Kế hoạch chính thức thành lập Đảng dự kiến vào tháng 1/1930. Chính dựa vào cơ sở chi bộ này, vào ngày 1/1/1930 tổ chức này được thành lập.

Địa bàn hoạt động của tổ chức chủ yếu ở vùng Bắc Trung Kỳ, vẫn kết nối với các đồng chí yêu nước ở vùng miền khác để thúc đẩy phong trào giải phóng đất nước. Tổ chức hoạt động mạnh mẽ và không ngừng phát triển, góp nhiều công lao cho sự thành công của cách mạng về sau.

Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn khi thành lập đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và từng bước thực hiện những điều đã đề ra tốt nhất. Trước hết Đảng xác định rõ phải xây dựng được cơ sử chi bộ của Liên Đoàn, cải tổ đảng đoàn thể thành viên chân chính, muốn cống hiến sức mình cho cách mạng.

Song song với việc vận động quần chính nhân dân, nhất là tầng lớp lao động vất vả phải biết vùng lên đấu tranh thoát khỏi đầy đọa, khổ sở, làm chủ cuộc sống. Ban lãnh đạo tổ chức các cuộc họp kín, đề ra đường lối cụ thể dẫn dắt nhân dân chống lại chủ nghĩa đế quốc Phát tàn bạo, lật đổ ách cai trị của phong kiến Nam triều và bọn địa chỉ khiến dân lầm than trong đói khổ cùng cực.

Mặt khác, ban lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cố gắng kết nối với hai tổ chức còn lại để đi tới thống nhất thành Đảng cộng sản. Như vậy, mới tạo nên sức mạnh to lớn và hoạt động vì lợi ích chung, không rời rạc. Vì mục tiêu đánh đổ thực dân phong kiến, mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng.

Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
Mục tiêu hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn liên tục tổ chức kêu gọi các thành viên khác còn lại của Tân Việt cách mạng, quần chúng nhân dân nhiều tầng lớp như thợ, công nhân, nông dân, học sinh, thanh niên cùng tham gia cứu nước. Đồng lòng đồng sức của nhiều người mới tạo nên sức mạnh lớn để giành được tự do.

Các cuộc họp thường niên của đảng đều đề cập tới vấn đề củng cố Đảng, bầu ra ban lãnh đạo chung thường trực các hoạt động. Đồng thời biểu dương đồng chí hoạt động tích cực, kiểm điểm lại các đảng viên còn yếu kém, chưa hết lòng chiến đấu. Thường xuyên chú ý vận động thống nhất các tổ chức cộng sản với nhau.

Sự hợp nhất ba tổ chức hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giai đoạn từ ngày 6/1 tới 2/1930, các đồng chí cộng sản đã tiến hành mở Hội nghị họp tại Cửu Long dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Mục đích hội nghị là thống nhất các Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để thành lập Đảng duy nhất lãnh đạo phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, tránh sự chia rẽ hay tranh giành ảnh hưởng trong công chúng.

Đảng mới sau khi hợp nhất sẽ có tên là Đảng Cộng Sản Việt nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng. Đưa điều lệ thống nhất hoạt động rõ ràng với những điều cụ thể. Vận động hàng ngũ Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phản đế đồng minh hoạt động sôi nổi hơn.

Hai đảng Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng đã đi đến thống nhất với nhau thành tổ chức duy nhất. Chỉ còn lại Đông Dương Cộng sản liên đoàn vẫn chưa hợp nhất được mà hoạt động riêng rẽ. Ban lãnh đạo Đảng cảm nhận sự cần thiết phải liên hệ với hai tổ chức kia để cùng thống nhất về một Đảng duy nhất.

Sự hợp nhất ba tổ chức hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sự hợp nhất ba tổ chức hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng hiểu muốn phong trào cách mạnh có sức mạnh vững chắc to lớn thì các tổ chức Đảng phải hợp thành một thì mới khiến quần chúng nhất nhất ủng hộ và làm theo. Sau đó, Hội nghị đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều Đảng viên cốt cán.

Quyết định thống nhất đồng ý cho Đông Dương Cộng sản liên đoàn nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào 24/2/1930, Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu cùng Ban chấp hành trung ương lâm thời là Hạ Bá Cang, Phạm Hữu Lầu quyết định chấp nhận Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể đó, ba tổ chức cộng sản đã chính thức hình thành nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là dấu mốc vô cùng quan trọng để lãnh đạo phong trào cách mạng cứu nước dành nhiều thắng lợi về sau.

Xem thêm:

Trên đây là những thông tin cụ thể về sự ra đời và hoạt động của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử nước nhà giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Nếu có bất cứ câu hỏi hay đóng góp gì về chủ đề Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, đừng quên để lại ở nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ?

Hãy chọn vào ngôi sao để đánh giá bài viết

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết

Hãy để lại bình luận

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Trôn Việt Nam là gì? Vì sao hot rần rần trên TikTok, Facebook?

Những ngày gần đây, giới trẻ bỗng rần rần...

IRR là gì? Công thức tính, ý nghĩa, mối liên hệ giữa IRR và NPV

IRR được biết là tỷ suất lợi nhuận nội...

Status là gì? Cách đăng Status lên Facebook, Zalo nhanh, đơn giản nhất

Mạng xã hội dần trở nên phổ biến với...

Cách làm mứt dừa non thơm bùi, mềm dẻo với công thức chuẩn nhất đón Tết

Mứt dừa là loại mứt không thể thiếu trên...