năng lượng ion hóa

Định nghĩa năng lượng ion hóa là gì? Tính chất của năng lượng ion hóa? So sánh năng lượng ion hóa trong bảng tuần hoàn? Cách tính năng lượng ion hóa? Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng ion hóa?… Cùng tìm hiểu về chủ đề năng lượng ion hóa là gì cùng những nội dung liên quan qua bài viết sau của DINHNGHIA.COM.VN nhé!

Định nghĩa năng lượng ion hóa

Năng lượng ion hóa của một nguyên tử hay một phân tử là năng lượng cần thiết để tách một điện tử từ nguyên tử hay phân tử đó ở trạng thái cơ bản.

Năng lượng ion hóa thứ nhất: Năng lượng ion hóa thứ nhất là năng lượng tối thiểu cần để tách 1 điện tử ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.

Ký hiệu năng lượng ion hóa thứ nhất: I1

Năng lượng ion hóa thứ n:  Một cách tổng quát hơn, năng lượng ion hóa thứ n là năng lượng cần thiết để tách điện tử thứ n sau khi đã tách (n -1) điện tử đầu tiên.

  • Ký hiệu: In
  • Đơn vị: KJ/mol
Định nghĩa năng lượng ion hóa
Định nghĩa năng lượng ion hóa

Tính chất của năng lượng ion hóa

  • Do các e càng xa hạt nhân lực liên kết giữa e và hạt nhân càng nhỏ và ngược lại nên ta có:
  • Eletron càng gần hạt nhân thì năng lượng ion hóa càng lớn.
  • Electron càng xa hạt nhân thì năng lượng ion hóa càng nhỏ.

Từ đó suy ra: (I1) <  (I2)< …< (In)

Nguyên tử càng dễ nhường e (tính kim loại càng mạnh) thì I có trị số càng nhỏ.

Tính chất của năng lượng ion hóa
Tính chất của năng lượng ion hóa

Ví dụ về năng lượng ion hóa

Có hai nguyên tố K, Na. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất của K và Na?

Ta có :

Cấu hình electron của kali: (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1)

Cấu hình electron của natri: (1s^2 2s^2 2p^6 3s^1)

K có 6 lớp e, Na có 4 lớp e nên lực liên kết giữa e với hạt nhân của Na lớn hơn của K

=> Năng lượng ion hóa thứ nhất của K < năng lượng ion hóa thứ nhất của Na.

Trên đây, DINHNGHIA.COM.VN đã giúp bạn tìm hiểu về định nghĩa năng lượng ion hóa là gì cùng một số nội dung liên quan. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề năng lượng ion hóa. Chúc bạn luôn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *