Khoảng cách giữa 2 đường thẳng là gì? Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Toán họcKhoảng cách giữa 2 đường thẳng là gì? Cách tính khoảng cách...

Ngày đăng:

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng là gì? Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng như nào? Đây là chủ đề quan trọng trong chương trình Toán học trung học cơ sở. Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu chi tiết nhé!

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng

Cho điểm M bất kỳ và 2 đường thẳng chéo nhau d1, d2

 • d1 đi qua A có 1 VTCP (vec{u_{1}})
 • d2 đi qua B có 1 VTCP (vec{u_{2}})

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d1

(d(M,d_{1})=frac{left | [vec{AM},vec{d_{1}}] right |}{d_{1}})

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng (d_{1}) (d_{2})

(d(d_{1},d_{2})=frac{left | [d_{1},d_{2}]vec{AB} right |}{left | [vec{d_{1}},d_{2}] right |})

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz

Cách tính 1

(Delta_{1}) đi qua(M_{1}) có 1 VTCP (vec{u_{1}})

(Delta_{2}) đi qua (M_{2}) có 1 VTCP (vec{u_{2}})

(d(Delta_{1};Delta_{2})=frac{left |

Công thức: [vec{u_{1}};vec{u_{2}}]vec{M_{1}M_{2}}right |}{[vec{u_{1}};vec{u_{2}}]})

Cách tính 2

AB là đoạn vuông góc chung (Delta_{1}) , (Delta_{2})

(AepsilonDelta_{1}, BAepsilonDelta_{2m})

(Leftrightarrowleft{begin{matrix} vec{AB} .vec{u_{1}}& = & 0 vec{AB} .vec{u_{2}}& = & 0 end{matrix}right.)

Khoảng cách (d(Delta_{1};Delta_{2})=AB)

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz
Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz

Ví dụ: Cho

 • ((d_{1})left{begin{matrix} x & = & 1+2t y& = & 2+t z& = & -3+3t end{matrix}right.)
 • ((d_{2})left{begin{matrix} x & = & 2+u y& = & -3+2t z& = & 1+3u end{matrix}right.)

Tính (d(d_{1};d_{2}))

Cách giải:

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng d1, d2 được tính như sau

Ta có: (d(d_{1};d_{2})=frac{left | [vec{u_{1}};vec{u_{2}}.vec{M_{1}M_{2}}] right |}{[vec{u_{1}};vec{u_{2}}]}=frac{24}{sqrt{(-3)^{2})+(-3)^{2})+3^{2}}}=frac{8sqrt{3}}{3})

Phương pháp tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Phương pháp 1: Dựng đoạn vuông góc chung MN của a và b

Khi đó (d(a,b)=MN)

Chọn mặt phẳng (α) chứa đường thẳng Δ và song song với Δ′.

Khi đó (d(Delta, Delta ‘)=d(Delta ‘, (alpha)))

Dựng đoạn vuông góc chung MN của a và b
Dựng đoạn vuông góc chung MN của a và b

Phương pháp 2: Dựng hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng

Khi dựng hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng, thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó là khoảng cách cần tìm.

Bài tập ví dụ: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 3 cm, AD = 4 cm, AA’ = 5 cm.

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và B’D’.

Cách giải:

Ta có: ((ABCD)//(A’B’C’D’))

(AC subset(ABCD)) và (B’D’ subset(A’B’C’D’))

Suy ra: (d(AC,B’D’)=d((ABCD);(A’B’C’D’))=AA’=5)

Dựng hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng
Dựng hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng

Xem thêm:

Phương pháp 3: Dựng đoạn vuông góc chung và tính độ dài đoạn vuông góc chung đó

Trường hợp 1: (Delta) và (Delta ‘) vừa chéo nhau vừa vuông góc nhau

 • Bước 1: Chọn mặt phẳng (α) chứa ∆’ và vuông góc với ∆ tại I
 • Bước 2: Trong mặt phẳng (α) kẻ (IJperp Delta ‘)
 • Khi đó IJ là đoạn vuông góc chung của d1 và d2 (d(Delta,Delta ‘)=IJ)
Dựng đoạn vuông góc chung và tính độ dài đoạn vuông góc chung đó
Dựng đoạn vuông góc chung và tính độ dài đoạn vuông góc chung đó

Trường hợp 2: (Delta) và (Delta ‘) chéo nhau nhưng không vuông góc với nhau.

 • Bước 1: Chọn mặt phẳng (α) chứa ∆’ và song song với ∆.
 • Bước 2: Dựng d là hình chiếu vuông góc của ∆ xuống (α) bằng cách lấy điểm (MepsilonDelta) dựng đoạn (MNperp(alpha)), khi đó d là đường thẳng đi qua N và song song với ∆
 • Bước 3: Gọi (H=dcapDelta ‘), kẻ HK // MN
 • Khi đó HK là đoạn vuông góc chung: (d(Delta, Delta ‘)= HK=MN)

Phương pháp 4: Phương pháp vecto

 • MN là đoạn vuông góc chung của AB và CD khi và chỉ khi

(left{begin{matrix} vec{AM} & = &xvec{AB} vec{CN}& = &yvec{CD} vec{MN} .vec{AB}& = & 0 vec{MN} .vec{CD}&= & 0 end{matrix}right.)

 • Nếu trong ((alpha)) có hai vecto không cùng phương (vec{u_{1}},vec{u_{2}}) thì (OH=d(O,(alpha))Leftrightarrowleft{begin{matrix} vec{OH} &perp vec{u_{1}} vec{OH} & perp vec{u_{2}} H & epsilon(alpha) end{matrix}right.) (Leftrightarrowleft{begin{matrix} vec{OH}.vec{u_{1}} & = 0 vec{OH}.vec{u_{1}} & = & 0 H & epsilon & (alpha) end{matrix}right.)

Xem thêm:

Trên đây là tổng hợp kiến thức về khoảng cách giữa hai đường thẳng cũng như cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem nhiều

Bài tin liên quan

Lý thuyết độ cao của âm và bài tập vận dụng dễ hiểu – Vật lý 7

Lý thuyết về độ cao của âm trong chương...

Hz là gì? Tần số 50Hz, 60Hz có ý nghĩa gì? Tần số nào phổ biến?

Tần số (hay tần suất) dùng để biểu thị...

TOP 18 nhà toán học Việt Nam nổi tiếng nhất từ trước đến nay

Từ thời xưa cho đến nay, nước ta đã...

Light novel là gì? Sự khác biệt giữa light novel và manga/anime

Light novel là một khái niệm quen thuộc với...