Axit Bromhidric là gì? Công thức, Tính chất, Ứng dụng và Điều chế

Hóa họcAxit Bromhidric là gì? Công thức, Tính chất, Ứng dụng và Điều...

Ngày đăng:

0
(0)

Axit Bromhidric được biết đến với đầy đủ tính chất của một axit mạnh. Vậy cụ thể công thức của axit bromhidric là gì? Tính chất vật lý, tính chất hóa học của axit bromhidric? Ứng dụng, cách điều chế và bài tập về axit bromhidric?…Trong nội dung bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu chi tiết về chủ đề trên nhé!.

Axit Bromhidric là gì?

 • Axit bromhidric được biết đến là một axit mạnh và được tạo thành khi hòa tan phân tử khí hidro bromua trong nước.
 • Axit bromhidric mạnh hơn axit clohidric, tuy nhiên lại yếu hơn axit iothidric, và là một trong các axit vô cơ mạnh nhất được biết đến.
 • Công thức phân tử được viết như sau: HBr.
Axit Bromhidric là gì?
Axit Bromhidric là gì?

Tính chất vật lý của Axit Bromhidric

 • HBr là chất lỏng không màu và tan trong nước.
 • Khối lượng mol: 80,91g/mol
 • Khối lượng riêng: 1,49𝑔/𝑚3
 • Nhiệt độ nóng chảy: −11∘𝐶
 • Nhiệt độ sôi: 122∘C
 • Hằng số điện li pKa: -9

Tính chất hóa học của Axit Bromhidric

Axit Bromhidric chính là một axit mạnh, chính vì thế mà nó có đầy đủ tính chất của một axit như sau:

Làm thay đổi chất chỉ thị màu

Axit Bromhidric làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

Tác dụng với phi kim

𝑂2+4𝐻𝐵𝑟→2𝐵𝑟2+2𝐻2𝑂

𝐶𝑙2+2𝐻𝐵𝑟→𝐵𝑟2+2𝐻𝐶𝑙

Tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro

2𝐴𝑙+6𝐻𝐵𝑟→3𝐻2+2𝐴𝑙𝐵𝑟

𝑀𝑔+2𝐻𝐵𝑟→𝐻2+𝑀𝑔𝐵𝑟2

𝐹𝑒+2𝐻𝐵𝑟→𝐻2+𝐹𝑒𝐵𝑟2

Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước

𝑁𝑎𝑂𝐻+𝐻𝐵𝑟→𝐻2𝑂+𝑁𝑎𝐵𝑟

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3+𝐻𝐵𝑟→𝐻2𝑂+𝐴𝑙𝐵𝑟3

Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước

𝑀𝑛𝑂2+4𝐻𝐵𝑟→𝐵𝑟2+2𝐻2𝑂+𝑀𝑛𝐵𝑟2

8𝐻𝐵𝑟+𝐹𝑒3𝑂4→4𝐻2𝑂+𝐹𝑒𝐵𝑟2+2𝐹𝑒𝐵𝑟3

Tác dụng với muối tạo ra muối mới và axit mới

𝐴𝑔𝑁𝑂3+𝐻𝐵𝑟→𝐴𝑔𝐵𝑟+𝐻𝑁𝑂3

𝐹𝑒𝑆+2𝐻𝐵𝑟→𝐻2𝑆+𝐹𝑒𝐵𝑟2

Tính chất hóa học của Axit Bromhidric
Tính chất hóa học của Axit Bromhidric

Những ứng dụng của Axit Bromhidric

 • Axit bromhidric thường sử dụng chủ yếu để điều chế các muối bromua, đặc biệt là kẽm bromua, canxi bromua cũng như natri bromua.
 • Đây cũng được xem như một chất hữu ích trong việc điều chế các hợp chất brom hữu cơ. Một số ete bị phân ly khi dùng HBr
 • Axit bromhidric cũng là chất xúc tác cho các phản ứng ankyl hóa và giúp tách chiết các quặng.
 • Một trong những hợp chất brom hữu cơ quan trọng trong công nghiệp được điều chế từ HBr là anlyl bromua, axit bromaxetic và tetrabromobisphenol.
Những ứng dụng của Axit Bromhidric
Những ứng dụng của Axit Bromhidric

Cách điều chế Axit Bromhidric

Trong phòng thí nghiệm

 • Axit bromhidric thường được điều chế trong phòng thí nghiệm qua phản ứng giữa 𝐵𝑟2,𝑆𝑂2 cùng với nước.
  𝐵𝑟2+𝑆𝑂2+2𝐻2𝑂→𝐻2𝑆𝑂4+2𝐻𝐵𝑟
 • Một cách điều chế điển hình hơn chính là cho khí hiđro bromua hòa tan trong nước.

Trong công nghiệp

 • Axit bromhidric thường được điều chế trong công nghiệp qua việc thủy phân triphotpho bromua, tuy nhiên thực tế là cho 𝐵𝑟2 tác dụng trực tiếp với lưu huỳnh hoặc phốt pho và nước.
  𝑃𝐵𝑟3+3𝐻2𝑂→𝐻3𝑃𝑂3+3𝐻𝐵𝑟
 • Việc điện phân dung dịch cũng tạo ra HBr.
Cách điều chế Axit Bromhidric
Cách điều chế Axit Bromhidric

Bài tập về Axit Bromhidric

Bài 1: Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dung dịch) mạnh hơn HCl. Hãy lập PTHH của các phản ứng trong 2 trường hợp sau :

 1. HBr khử 𝐻2𝑆𝑂4 đến 𝑆𝑂2
 2. Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hoá bởi 𝑂2 của không khí.

Cách giải:

 1. 2𝐻𝐵𝑟+𝐻2𝑆𝑂4→𝐵𝑟2+𝑆𝑂2+2𝐻2𝑂
 2. 4𝐻𝐵𝑟+𝑂2→2𝐵𝑟2+2𝐻2𝑂

Bài 2: Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr vào dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tìm vào dung dịch thu được thì quỳ tím chuyển màu gì?

Cách giải:

Ta có:

𝑀𝐻𝐵𝑟>𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻

⇒𝑛𝐻𝐵𝑟<𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻

Vậy dung dịch sẽ dư NaOH, nhúng giấy quỳ tím vào thì quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Bài 3: Một ancol X tác dụng với HBr được dẫn xuất Y chứa 58,4% brom về khối lượng. Tìm CTPT của X biết X là ancol no, đơn chức, mạch hở.

Cách giải:

Gọi CTPT của ancol là 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂

⇒ CTPT của sản phẩm thu được là 𝐶𝑛𝐻2𝑛+1𝐵𝑟

%𝑚𝐵𝑟=8014𝑛+81.100 = 58,4%

⇒𝑛=4

Vậy CTPT của X là 𝐶4𝐻10𝑂

Bài 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được.

Cách giải:

Ta có:

𝑛𝐻𝐵𝑟=35022,4=15,625(𝑚𝑜𝑙)

⇒𝑚𝐻𝐵𝑟=15,625.81=1265,625(𝑔𝑎𝑚)

𝑚𝑑𝑑=𝑚𝐻𝐵𝑟+𝑚𝐻2𝑂=1265,625+1000=2265,625(𝑔𝑎𝑚)

Vậy C% HBr = 1265,625.1002265,625 = 55,86%

Bài 5: Nhận biết các chất sau: 𝑁𝑎𝐶𝑙,𝐻𝐶𝑙,𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑁𝑎2𝑆𝑂4,𝐻2𝑆𝑂4,𝐻𝐵𝑟,𝐵𝑎(𝑂𝐻)2

Cách giải:

Sử dụng vào quỳ tím:

 • Chất làm quỳ tím chuyển đỏ là 𝐻𝐶𝑙,𝐻2𝑆𝑂4,𝐻𝐵𝑟 (1)
 • Chất làm quỳ chuyển xanh là: 𝑁𝑎𝑂𝐻,𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 (2)
 • Chất không làm quỳ tím chuyển màu: 𝑁𝑎𝐶𝑙,𝑁𝑎2𝑆𝑂4 (3)

Cho nhóm (1) tác dụng với 𝐴𝑔𝑁𝑂3

 • Chất nào làm xuất hiện kết tủa trắng là HCl

𝐴𝑔𝑁𝑂3+𝐻𝐶𝑙→𝐴𝑔𝐶𝑙+𝐻𝑁𝑂3

 • Chất nào làm xuất hiện kết tủa vàng nhạt là HBr

𝐴𝑔𝑁𝑂3+𝐻𝐵𝑟→𝐴𝑔𝐵𝑟+𝐻𝑁𝑂3

 • Chất còn lại là 𝐻2𝑆𝑂4

Cho nhóm (2) tác dụng với 𝐻2𝑆𝑂4

 • Chất nào làm xuất hiện kết tủa trắng là 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2

𝐻2𝑆𝑂4+𝐵𝑎(𝑂𝐻)2→2𝐻2𝑂+𝐵𝑎𝑆𝑂4

 • Chất còn lại là NaOH

𝐻2𝑆𝑂4+𝑁𝑎𝑂𝐻→𝐻2𝑂+𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4

Cho nhóm (3) tác dụng với 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2

 • Chất nào làm xuất hiện kết tủa trắng là 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

𝑁𝑎2𝑆𝑂4+𝐵𝑎(𝑂𝐻)2→2𝑁𝑎𝑂𝐻+𝐵𝑎𝑆𝑂4

 • Chất không có hiện tượng gì là NaCl.

Xem thêm:

Như vậy, DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp chi tiết các kiến thức về axit bromhidric. Nếu có bất cứ câu hỏi hay đóng góp gì về nội dung bài viết, đừng quên để lại ở nhận xét bên dưới nhé!.

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ?

Hãy chọn vào ngôi sao để đánh giá bài viết

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết

Hãy để lại bình luận

Xem nhiều

Bài tin liên quan

1m2 bằng bao nhiêu km2? Chuyển đổi mét vuông sang kilo mét vuông

Mét vuông và ki-lô-mét vuông là đơn vị đo...

1 hg bằng bao nhiêu g, mg, ng? Cách quy đổi nhanh, chuẩn xác

Đơn vị cân lường hectogram thường thấy trong nhiều...

Hướng dẫn quy đổi Mét trên giây sang Centimet trên giây chuẩn

Đơn vị m/s và cm/s đóng vai trò quan...

1m bằng bao nhiêu inch? Hướng dẫn chuyển đổi mét sang inch

Trong nhiều lĩnh vực, đơn vị mét thường được...