Hz là gì? 1 GHz, MHz, kHz bằng bao nhiêu Hz? 1MHz = Hz

Hertz là gì? 1 GHz, MHz, kHz bằng bao nhiêu Hz? 1MHz = Hz

Tần số hay tần suất dùng để biểu thị số lần lặp lại của hiện tượng trên một đơn vị thời gian. Ngày nay, tần số được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực. Vậy nên, nhiều đơn vị ước lượng tần suất cũng vì thế được sinh ra. Trong bài viết này, chúng […]

Read More